Under Åben Himmel

 

 

Hjælp til biologifaget på ungdomsuddannelsen

 

 

- Brug for hjælp?

- Hvordan jeg kan hjælpe dig

- Tid, sted og pris

- Pensum i biologi A-niveau

 

 

 

Brug for hjælp?

 

Ved siden af min fastansættelse som gymnasielærer, tilbyder jeg privatundervisning til gymnasieelever (eller elever på anden ungdomsuddannelse) i Storkøbenhavn og omegn, som har brug for en mere intensiv og personlig hjælp med at læse op i faget biologi. Det kan være svært at få tiden til at strække til alle lektierne og for nogle ligger faget biologi og andre naturvidenskabelige fag ikke lige "til højrebenet" - hvad der end er årsagen til, at du er kommet bag ud i dette fag, så er der lys forude. Det kræver at du har viljen til at gøre en ekstra indsats fremover. Hvis du gerne vil forbedre dit standpunkt og øge chancen for at få en tilfredsstillende årskarakter og eksamenskarakter, så er bør du måske overveje denne mulighed.

 

 

 

Hvordan jeg kan hjælpe dig

 

Som erfaren gymnasielærer kan jeg hjælpe dig med det pensum du har i faget biologi på din ungdomsuddannelse. Mit fokus vil være, at du består den mundtlige og skriftlige eksamen med bedst mulige resultat. Det kan være at du har behov for at blive skærpet på hele pensum inden eksamen, eller blot ønsker hjælp med udvalgte emner og metoder. Det kan være et ønske om intensiv træning i udvalgte opgavetyper, brugen af matematiske værktøjer, figurtolkning (læse grafer osv.), begrebs- og metodeafklaring, hjælp til at forstå teorien bag øvelser du har lavet og igangsætning og strukturering af skriftlige produkter (rapporter m.m.). Det er dig som bestemmer hvordan du bedst kan gøre brug af min undervisning/sparring og på baggrund af en kortere samtale jeg har med dig, kan jeg komme med anbefalinger til hvordan vi kan stykke det sammen.

Jeg vil ikke lave dit arbejde for dig, men jeg vil hjælpe dig ind i processen med at lave det selv - det er din faglige udvikling som skal styrkes og det kan kun ske hvis du er motiveret for det og gør den nødvendige indsats.

 

 

 

Tid, sted og pris

 

Uafhængig af hvordan du ønsker at modtage undervisningen, så varer et undervisningsmodul 1 time. Du kan vælge at kæde moduler sammen til 2 eller 3 timers forløb, hvis du foretrækker dette og jeg kan også lægge nogle pauser ind mellem modulerne, så du kan "rense hjernen" og lade op til næste omgang.

 

Undervisningen foregår på din hjemmeadresse eller på offentligt sted med gode studierammer, som fx et bibliotek, i området Storkøbenhavn eller omegn.

 

Priser oplyst herunder er alt inklusiv, dvs. transporttid, forberedelse, opgaveretning, kopieret undervisningsmateriale m.m.:

- 1 modul pr. gang koster 225 kr.

- 2 moduler pr. gang (inklusiv en pause af 15 minutter) koster 400 kr.

- 3 moduler pr. gang (inklusiv to pauser af 15 minutter) koster 540 kr.

- Hold (på max 4) kan modtage undervisning til en reduceret takst (efter aftale).

 

Jeg booker undervisningen efter "først til mølle princippet", så jeg kan ikke garantere at der er plads hvis jeg allerede har privatelever.

 

 

 

 

 

Pensum i biologi (A-niveau), dækker bredt set følgende emner:

 

* Celler: Eukaryote, prokaryote og virus.

* Opbygning og funktion af de vigtigste makromolekyler i cellerne: DNA, RNA, aminosyrer,

protein, fedt og kulhydrat.

* Stofskifte / biokemi: Opbyggende og nedbrydende processer.

* Energiomsætningen af kulhydrater og fedt, med særlig fokus på respirationsprocessen.

* Syntese af protein, glykogen og triglycerider. Enzym-klasser og enzymers funktion.

* Formering: Ukønnet (vegetativ) og kønnet. Samt formering af virus.

* Genetik: Mendelsk genetik, epistasi, mono- og polygene egenskaber, kvalitative og

kvantitative egenskaber, arv og miljø.

* Fysiologi: Følgende 5 organsystemer: Fordøjelse, immun, kredsløb og kondition,

nervesystem, hormonsystem, herudover begreber som sundhed og sygdom

* Bioteknologi: Gensplejsning, stamceller, genterapi, kloning, ELISA

* Økologi: Et udvalgt terrastisk system og et udvalgt akvatisk system: Biodiversitet og

målemetoder, abiotiske og biotiske faktorer, fødekæder og fødenet, succesion,

økotoksikologi, populationsgenetik og populationsøkologi.

* Evolution: Kort om Lamarck, Darwins evolutionsteori, klassifikationsmetoder, DNA-

analysemetoder, det molekylære ur, Livets Træ, menneskets udvikling.